PRIMA PAGINA

ISTORIC
COMISII
PERSONALUL INSTITUTIEI

OFERTA NOASTRA
BAZA MATERIALA
DOCUMENTE

GALERIE FOTO
GALERIE VIDEO

NOUTATI

ACTIVITATI
11 Martie - 15 Mai 2020

DIVERSE
ORAR
CONTACT

 
 
 

Arii curriculare:

Limba si Comunicare
prof. Makkai Eniko

Matematica si Stiinte
prof. Rusu Daniela

Tehnologii
prof. ing. Duma Simona

Om si Societate
prof. Cimpean Diana

Educatie Fizica si Sport
prof. Antal Szabolcs


Catedre si Comisii

COMISIA PENTRU CURRICULUM,
Responsabili: sefii de arii curriculare

COMISIA PENTRU EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANT, RESPONSABIL,
prof. Rusu Daniela

COMISIA PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR, RESPONSABIL,
prof. Pepela Andrea

COMISIA PENTRU ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA, RESPONSABIL,
prof. Pepela Andrea  

COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA, RESPONSABIL,
prof. Gherman Silvia  

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITATII DE INVATAMANT, RESPONSABIL,
prof. Toganel Andreea    

COMISIA PENTRU PROIECTE INTERNATIONALE, RESPONSABIL,
prof. Makkai Eniko

RESPONSABILUL CU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA, RESPONSABIL,
prof. Stanciu Smaranda

RESPONSABILUL PENTRU SITUATII DE URGENTA, RESPONSABIL,
prof. Stanciu Smaranda   

COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI SI ASIGURAREA SERVICIULUI PE SCOALA, RESPONSABIL,
prof. Magyari Gabriella

COMISIA PENTRU UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE MODERNE, RESPONSABIL,
inf. Harlav Catalina

COMISIA PENTRU EXAMENE DE CORIGENTE/REEXAMINARE/DIFERENTE, RESPONSABIL,
prof. Magyari Gabriella      

COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTARII, RESPONSABIL,
prof. Mozes Ilona

COMISIA PENTRU MENTORAT, RESPONSABIL,
prof. Duma Simona Sanda, prof. Corneanu Mariela        

COMISIA DIRIGINTILOR, RESPONSABIL,
prof. Toganel Andreea    

COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATVE; ACTIVITATI SCOLARE SI EXTRASCOLARE, RESPONSABIL,
prof. Toganel Andreea

COMISIA PENTRU FRECVENTA, COMBATEREA ABSENTEISMULUI SI A ABANDONULUI SCOLAR, RESPONSABIL,
prof. Kacso Timea

COMISIA DE ESTETIZARE SI "REPARATII", RESPONSABIL,
adm. Naste Vasile, ec.Popa Florina

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR SI AJUTOARELOR SOCIALE - BANI DE LICEU, RESPONSABIL,
prof. Magyari Gabriella      

COMISIA DE DISCIPLINA PENTRU ELEVI SI PERSONAL, RESPONSABIL,
prof. Rucoi Adrian      

COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DISCRIMINARII SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII, RESPONSABIL,
prof. Toganel Andreea    

COMISIA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI NATIONALE "ACTIUNEA COMUNITARA"; SNAC, RESPONSABIL,
prof. Nistor Maria

COMISIA DE MOBILITATE
prof. Duma S., prof. Rusu D., prof. Pepelea A., prof. Mozes I., prof. Cimpean D., prof. Barcutean S.

COMISIA INVENTARIERE
adm. Naste V., ec. Popa F.

COMISIA DE RECEPTIE BUNURI
prof. Rucoi A., adm. Naste V., ec. Popa F.

COMISIA DE CASARE, DE CLASARE SI VALORIFICARE A MATERIALELOR REZULTATE
adm. Naste V.,ec. Popa F.

COMISIA PENTRU SALARIZARE SI MOBILITATE
prof. Rucoi A., prof. Magyari G., prof. Duma S., secretar Vlasiu A.

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN
prof. Duma S., prof. Rusu D., prof. Kacso T.

COMISIA DE GESTIONARE SIIIR
inf. Harlav C., prof. Corneanu M., secretar Vlasiu A.

COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE SI A ACTELOR DE STUDII
prof. Magyari G., secretar Vlasiu A.

COMISIA DE ETICA
prof. Magyari G., prof. Toganel A., prof. Baldean M., prof.Kacso T.

COMISIA DE GESTIONARE A FONDURILOR
prof. Magyari G., prof. Rusu D.

COMISIA DE ECHIVALARE A CREDITELOR TRANSFERABILE
prof. Rucoi A., prof. Gherman S., reprezentant CCD

RESPONSABIL CU REDACTAREA PROCESELOR-VERBALE IN CADRUL CONSILIILOR PROFESORALE
prof. Nistor M.

COMISIA PENTRU BURSE PROFESIONALE, RESPONSABIL,
prof. Magyari G.

COMISIA PENTRU OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE, RESPONSABIL,
prof. Magyari G.

        
   
© Liceul Tehnologic "Avram Iancu" Tg. Mures