PRIMA PAGINA

ISTORIC
COMISII
OFERTA NOASTRA
BAZA MATERIALA
GALERIE FOTO
GALERIE VIDEO

NOUTATI

ORAR
CONTACT

 
 
 

Arii curriculare:

Limba si Comunicare
prof. Makkai Eniko

Matematica si Stiinte
prof. Rusu Daniela

Tehnologii
prof.Zokorias Carmen

Om si Societate
prof. Cimpean Diana

Educatie Fizica si Sport
prof. Clopotaru Simona


Catedre si Comisii

COMISIA PENTRU CURRICULUM,
Responsabili: sefii de arii curriculare

COMISIA PENTRU EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANT, RESPONSABIL,
prof. Stanciu Smaranda

COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI,A FAPTELORDE CORUPTIE SI DISCRIMINARII SI SEGREGARII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII, RESPONSABIL,
prof. Zokorias Carmen

COMISIA PENTRU ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA, RESPONSABIL,
prof. Bakk Andrea  

COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA, RESPONSABIL,
prof. Dulău Alexandra  

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITATII DE INVATAMANT, RESPONSABIL,
prof. Baldean Maria    

COMISIA PENTRU PROIECTE, RESPONSABIL,
prof. Makkai Eniko

COMISIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PENTRU SITUATII DE URGENTA, RESPONSABIL,
prof. Stanciu Smaranda

COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI SI ASIGURAREA SERVICIULUI PE SCOALA, RESPONSABIL,
prof. Magyari Gabriella

COMISIA PENTRU UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE MODERNE, RESPONSABIL,
inf. Harlav Catalina

COMISIA PENTRU EXAMENE DE CORIGENTE/REEXAMINARE/DIFERENTE, RESPONSABIL,
prof. Magyari Gabriella      

COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTARII, RESPONSABIL,
prof. Mozes Ilona

COMISIA PENTRU MENTORAT, RESPONSABIL,
prof. Zokorias Carmen        

COMISIA DIRIGINTILOR, RESPONSABIL,
prof. Baldean Maria    

COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATVE; ACTIVITATI SCOLARE, EXTRASCOLARE SI EUROPENE, RESPONSABIL,
prof. Zokorias Carmen

COMISIA PENTRU FRECVENTA, COMBATEREA ABSENTEISMULUI SI A ABANDONULUI SCOLAR, RESPONSABIL,
prof. Kacso Timea

COMISIA DE ESTETIZARE SI "REPARATII", RESPONSABIL,
adm. Moldovan Alin, ec. Popa Florina

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR SI AJUTOARELOR SOCIALE - BANI DE LICEU, RESPONSABIL,
prof. Baldean Maria      

COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARA SI CONSILIERE PRIVIND ABATERILE DISCIPLINARE ALE ELEVILOR/PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC, RESPONSABIL,
prof. Toganel Andreea      

COMISIA DE ACTIUNE ANTIBULLYING CU ROL DE PREVENIRE, IDENTIFICARE SI SOLUTIONARE A FAPTELOR DE BULLYING, COMISE INTRE ELEVI, PRIN ACTIUNI FIZICE,VERBALE, RELATIONALE SI/SAU CIBERNETICE, RESPONSABIL,
prof. Toganel Andreea    

COMISIA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI NATIONALE "ACTIUNEA COMUNITARA"; SNAC, RESPONSABIL,
prof. Mozes Ilona

COMISIA DE MOBILITATE
prof. Zokorias C., prof. Bakk A., prof. Mozes I., prof. Cîmpean D., prof. Makkai E.

COMISIA INVENTARIERE
adm. Moldovan A., ec. Popa F.

COMISIA DE RECEPTIE SI AUTORECEPTIE BUNURI
prof. Toganel A., adm. Moldovan A., ec. Popa F., secretar Roman R.

COMISIA DE CASARE, DE CLASARE SI VALORIFICARE A MATERIALELOR REZULTATE
adm. Moldovan A., ec. Popa F.

COMISIA PENTRU INCADRARE SI SALARIZARE
prof. Toganel A., prof. Magyari G., prof. Baldean M., secretar Vlasiu A.

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN
prof. Stanciu S., prof. Zokorias C., prof. Kacso T.

COMISIA DE GESTIONARE SIIIR
prof. Toganel A., inf. Harlav C., prof. Corneanu M., secretar Vlasiu A., secretar Roman R., ec., Popa F., adm. Moldovan A.

COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE SI A ACTELOR DE STUDII
prof. Magyari G., secretar Vlasiu A., secretar Roman R.

COMISIA DE ETICA
prof. Magyari G., prof. Toganel A., prof. Baldean M., prof.Kacso T.

COMISIA DE GESTIONARE A FONDURILOR
prof. Magyari G., prof. Gherman S.

COMISIA DE ECHIVALARE A CREDITELOR TRANSFERABILE
prof. Toganel A., prof. Dulău A., reprezentant CCD

RESPONSABIL CU REDACTAREA PROCESELOR-VERBALE IN CADRUL CONSILIILOR PROFESORALE
prof. Dulau A.

RESPONSABIL CU REDACTAREA PROCESELOR-VERBALE ÎN CADRUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE
prof. Dulau A.

RESPONSABIL CES
Muică Otto (CJRAE)

RESPONSABIL CU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE ANGAJAȚILOR ȘI ALE ELEVILOR (GDPR)
Informatician: Harlav C.

RESPONSABILI PRIVIND NORMELE GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR EMISE PRIN ORDINUL MAI NR. 163/2007 (LUCRĂRI CU FOC DESCHIS ÎN INSTITUȚIE)
adm. Moldovan A.

RESPONSABIL PRIVIND NORMELE GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR EMISE PRIN ORDINUL MAI NR. 163/2007 (COLECTAREA DEȘEURILOR, REZIDUURILOR AMBALAJELOR COMBUSTIBILE)
adm. Moldovan A.

RESPONSABIL - COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE PREVENIRE A INFECȚIEI CU SARS-COV -2 LA NIVELUL UNITĂȚII
Bibliotecar: Varga Gyongy

RESPONSABIL ȘTAMPILA INSTITUȚIEI
Secretar: Vlasiu A.

COMISIA DE ACORDARE A BURSEI PROFESIONALE, RESPONSABIL,
prof. Baldean M.

COMISIA PENTRU OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE, RESPONSABIL,
prof. Magyari G.

COMISIA PARITARA, RESPONSABIL,
prof. Magyari G.

RESPONSABIL-EGALITATEA DE SANSE SI TRATAMENT INTRE FEMEI SI BARBATI, RESPONSABIL,
prof. Baldean M.

        
   
© Liceul Tehnologic "Avram Iancu" Tg. Mures